Ultieme vestigingsmogelijkheid bedrijfsmatige activiteiten

Suiker Unie heeft aan de Borchwerf 3 te Roosendaal een terrein in eigendom. Op dit terrein was voorheen een suikerfabriek gevestigd. Op een deel van het terrein is Sensus (dochterbedrijf van Cosun, waar Suiker Unie ook onderdeel van is) gevestigd. De rest van het terrein is in
herontwikkeling voor de vestiging van bedrijfsmatige activiteiten: productie, logistiek en (gerelateerde) kantoren.

Op het terrein zijn 3 kavels te koop:
- Kavel 1: 3,9778 ha (GEDEELTELIJK TE KOOP)
- Kavel 2: 1,3093 ha (GERESERVEERD)
- Kavel 3: 6,9170 ha (GERESERVEERD)

De kavels kunnen opgesplitst worden in deelkavels.

Status
Op kavel 1 bevinden zich nu nog gebouwen en verhardingen. De verkoper sloopt de gebouwen en verhardingen, en levert het terrein uitgevlakt en bouwrijp op. Deze kavel is nog gedeeltelijk beschikbaar. Kavel 2 en 3 zijn gereserveerd.

Milieucategorie
De kavel valt binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Borchwerf I’ (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). De kavels zijn bestemd voor bedrijven t/m milieucategorie 3.1 t/m 5.1 (afhankelijk van de kavel). Een hogere milieucategorie is toegestaan als een bedrijf voor wat betreft invloed op de omgeving gelijk te stellen is aan de toegelaten milieucategorieën. Ook geluidsintensieve industrie kan zich hier vestigen. De locatie maakt onderdeel uit van het gezoneerde bedrijventerrein Borchwerf.

Bouwhoogte en bebouwingspercentage
Het bebouwingspercentage betreft maximaal 75% van het totale perceel. De bouwhoogte is maximaal 24 m voor gebouwen.