Suiker Unie

Suiker Unie biedt verschillende grootschalige terreinen aan, gelegen op verschillende locaties in het zuiden van Nederland. De terreinen zijn eigendom van moedermaatschappij Cosun. Deze terreinen zijn niet in gebruik voor de eigen bedrijven. Het betreft een aantal voormalige fabriekslocaties en een aantal agrarische percelen met bestemming bedrijventerrein. Het beheer en de (her)ontwikkeling worden uitgevoerd door Suiker Unie. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste kavel en u begeleiden in het vestigingsproces.

Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste ter wereld. Net als de fabrieken in Puttershoek en Roosendaal die droge- en vloeibare suikerspecialiteiten produceren. Het hoofdkantoor staat in Dinteloord. Suiker Unie heeft expertise op het gebied van terreinontwikkeling vanuit de ontwikkeling van Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.

Suiker Unie is onderdeel van Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. Royal Cosun is een agro-industrieel concern en stevig geworteld in de primaire sector. De bedrijven die tot Cosun behoren zijn Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ, CFTC en Cosun Biobased Products. Ze maken agro-industriële ingrediënten en producten die hun weg vinden naar de levensmiddelenindustrie, foodservice en retail. En in toenemende mate ook componenten voor non-food toepassingen. De omzet van Cosun is circa €2,1 miljard.